Drukuj

Szkolenie z mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment

Odsłony: 1185

Szanowni klienci: od 1 listopada 2019 r. wchodzi obowiązkowy Split Payment a znika odwrotne obciążenie. Zwróćcie uwagę czy kupując na kwotę płatności czyli brutto min 15.000 cokolwiek nie jest z załącznika nr 15 do Ustawy.

Jeśli by tak było, wybierzcie w swoim banku inny typ przelewu tzw. Split Payment. Dla zasady radziłbym, wszystkie przelewy powyżej tej kwoty tak płacić, bo za niewywiązanie się z tego obowiązku ciąża duże kary na osobie dokonującej przelewów. Dla was przygotowaliśmy szkolenie. Szczegóły w linku.

Podstawa prawna

  1. Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 347, str. 1.
  2. Decyzja Wykonawcza Rady (UE) z dnia 18 lutego 2019 r. - w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/ 112/ WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  5. Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, w: Dz.U. 2019 poz. 1751.
  6. Prawo bankowe Dz.U. 1997 Nr 140, poz. 939 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2187.
  7. Ordynacja podatkowa Dz.U. 1997 Nr 137, poz. 926 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900
  8. Kodeks karny skarbowy tj. z dnia 14 września 2018 r., w: Dz.U. z 2018 r. poz. 1958.