Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zarząd dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Nowy cykl kursów z komputerowej klasyki

Odsłony: 19899

Czy jesteś niezaznajomiony z programem Excel? Ta seria kursów jest przeznaczona dla przedsiębiorców i ich pracowników, którzy potrzebują szkolenia Excel dla początkujących. Nauczysz się podstaw korzystania i tworzenia arkuszy kalkulacyjnych Excel, w tym

wprowadzania i edycji danych, zarządzania listami, pisania formuł i korzystania z funkcji, formatowania i drukowania swoich arkuszy. Już 9 kwietnia skupimy się na funkcjach daty i czasu oraz finansowych. a tydzień później na funkcjach matematycznych, tekstowych i wyszukiwania.

w górę