Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Podnajem, schemat standardowy

Piotr Janulek
Utworzono: 29 grudzień 2017
Odsłony: 17061

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MMP wiąże się z optymalizacją zasobów w tym z wynajmem, wolnych powierzchni lokalowych. W takim wypadku warto rozważyć podnajem. Faktura VAT sprzedaży powierzchni dla podnajemcy, schemat standardowy. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Dla kontrahenta

200

Brutto

-

-

-

-

Netto

Księgujące

700-03

-

-

VAT ogółem

Księgujące

222-23

Warto pamiętać, że jeśli jest to usługa cyklicznie powtarza się, nr PKD powinien znaleźć się w KRS czy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta
[2] Do wyboru: brutto, VAT ogółem, netto, inne, przeksięgowanie zaliczki, VAT 23%, VAT 22%, VAT 8%, VAT 7%, VAT 5%, VAT 3%, VAT O%, VAT NP., VAT ZW

w górę