Drukuj

Zgłoszenie informacji o beneficjentach

Stanisław Markiewicz
Odsłony: 1596

W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do rejestru, grozi spółce nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w kwocie do 1 000 000 zł. Dodatkowo osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą zw. z wpisaniem błędnych danych do rejestru.

Ważne aby wiedzieć, że wspólnik spółki z o.o. który zasiada w Zarządzie, a posiada 50 udziałów jest jednocześnie reprezentantem i posiada bezpośrednie uprawnienia właścicielskie.