W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Od 15 marca bilans do KRS tylko w formie elektronicznej

Odsłony: 6103

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

  1. Należy posiadać e-podpis lub gratisowy ePUAP. Wszystkie instrukcje ​do tworzenia ePUAP ​są tutaj: https://pz.gov.pl/pz/registe
  2. ​​Dokumenty​ ​ zeskanować​.
  3. Utworzyć konto ​na samym dole strony: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna
  4. Wejść na https://ekrs.ms.gov.pl/ pzreść do okienka:​ ​Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych​ i wgrać skany zgodnie ze wskazówkami.​
  5. Popisać jak w pkt. 1 ​

Bez zmian: Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.​ ​Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych opisano na stronie www.ekrs.ms.gov.pl/

w górę