Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Od 15 marca bilans do KRS tylko w formie elektronicznej

Odsłony: 6035

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

  1. Należy posiadać e-podpis lub gratisowy ePUAP. Wszystkie instrukcje ​do tworzenia ePUAP ​są tutaj: https://pz.gov.pl/pz/registe
  2. ​​Dokumenty​ ​ zeskanować​.
  3. Utworzyć konto ​na samym dole strony: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna
  4. Wejść na https://ekrs.ms.gov.pl/ pzreść do okienka:​ ​Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych​ i wgrać skany zgodnie ze wskazówkami.​
  5. Popisać jak w pkt. 1 ​

Bez zmian: Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.​ ​Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych opisano na stronie www.ekrs.ms.gov.pl/

w górę