Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Od 15 marca bilans do KRS tylko w formie elektronicznej

Odsłony: 6001

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

  1. Należy posiadać e-podpis lub gratisowy ePUAP. Wszystkie instrukcje ​do tworzenia ePUAP ​są tutaj: https://pz.gov.pl/pz/registe
  2. ​​Dokumenty​ ​ zeskanować​.
  3. Utworzyć konto ​na samym dole strony: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna
  4. Wejść na https://ekrs.ms.gov.pl/ pzreść do okienka:​ ​Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych​ i wgrać skany zgodnie ze wskazówkami.​
  5. Popisać jak w pkt. 1 ​

Bez zmian: Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.​ ​Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych opisano na stronie www.ekrs.ms.gov.pl/

w górę