W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej

Piotr Janulek
Odsłony: 676

Wniosek o wpis do KRS (wniosek o rejestrację podmiotu, zmianę danych, wykreślenie) czy dowolne pismo do sądu rejestrowego składamy teraz drogą elektroniczną. Aby złożyć wniosek lub pismo musisz posiadać konto w Portalu Rejestrów Sądowych lub w portalu S24.

Rejestracja spółki w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych

Portal Rejestrów Sądowych nie umożliwia zakładania spółki. Na tym portalu można zarejestrować w KRS spółkę, której umowa już została podpisana przez wspólników u notariusza. Rejestrację przez Portal Rejestrów Sądowych rozpoczynamy od założenia konta użytkownika w tym portalu. Założenie konta wymaga też autoryzacji za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Koniecznie zapisuj wersję roboczą!

Portal PRS po zalogowaniu

Rodzaj wniosku

Nazwa wniosku

Wnioskodawca

Dane podmiotu

Wpisujesz nazwę (firmę) bez rozszerzenia sp. z o.o.

 

Sąd, do którego kierowany jest wniosek

 

  Informacje o notariuszu

 Pozostałe informacje

 

Informacja o kapitale 

 

Organ reprezentacji

W polu dodaj, dodajesz wszystkich członków zarządu,

Przedmiot działalności (wg PKD)

Załączniki

Klikając na screeen poniżej przeniesiesz się do wzorów ww. załączników. Potwierdzenie przelewu na 600 zł, dodaj jako ostatni załącznik. Przelew zatytułuj następująco: wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG za [nazwa nowej spółki].

w górę