Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Tworzenie konta na eKRS

Piotr Janulek
Odsłony: 5927

Aby utworzyć lub zarządzać swoim kontem należy otworzyć stronę https://ekrs.ms.gov.pl/. Funkcjonalność umożliwiająca utworzenie i zarządzanie kontem dostępna jest tylko w zakładce „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”.

Po wybraniu „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski” zostanie wyświetlony u dołu strony, po lewej: Utwórz konto.

w górę