Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS może przekazywać środki na wyodrębniony rachunek bankowy w ratach. W terminie do 31 maja przekazuje kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu. Pozostałą kwotę tj. brakujące 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca winien przekazać na wyodrębnione konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku.

w górę