Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Nowy dokument w podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) od 1 stycznia 2017 r.

Odsłony: 31451

Minister rozwoju i finansów wprowadził zmianę w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), która wynika z konieczność dostosowania do nowych przepisów w zakresie płatności.

Zmiana, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., poszerza katalog dowodów o dokument dotyczący zmniejszenia kosztów (zwiększenia przychodów) wynikających z nieprawidłowo dokonanej płatności. 8 kwietnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia KPiR, które wprowadziło szereg zmian. Najistotniejszą z nich jest fakt iż księga przychodów i rozchodów ma nowy wzór w związku z nowymi przepisami dotyczącymi kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto wprowadzono rezygnację z obowiązku sporządzania spisu z natury na 1 stycznia oraz drukowania księgi prowadzonej w formie elektronicznej. Każdą z tych zmian omówimy poniżej. Księga przychodów i rozchodów - nowy wzór Wprowadzenie nowego wzoru księgi przychodów i rozchodów dotyczy wdrożenia nowej kolumny przeznaczonej do ujmowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 26e ustawy o PIT. 

w górę