Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 lipca koniec z VAT 7. Nadchodzi JPK_VAT

Piotr Janulek
Odsłony: 1121

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT wchodzą w życie już za niecały miesiąc – dla dużych firm od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca dla pozostałych. Chodzi o likwidację deklaracji VAT (wyłącznie VAT-7 oraz VAT-7K), a raczej włączenie jej do nowego pliku JPK_VAT – czyli JPK_V7M (dla rozliczających się miesięcznie) oraz JPK_V7K (dla rozliczających się kwartalnie).

Nowy schemat pliku JPK będzie zawierał dużo więcej informacji niż dotychczas przesyłany raport JPK VAT. Chodzi o przyporządkowanie do konkretnych grup towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) i odpowiednie opisanie oznaczeniami od 01 do 13 realizowanych towarów i usług.

w górę