Drukuj

Umowa pożyczki udziałowiec pożycza spółce, więcej niż jej kapitał własny

Piotr Janulek
Odsłony: 1394

Cienka kapitalizacja (ang. thin capitalisation): udziałowiec finansuje spółkę poprzez pożyczki, które przewyższają jej kapitał własny. Kwota ta nie stanowi przychodu po stronie spółki, a dla udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jeśli wspólnik posiada nie mniej niż 25% udziałów w spółce otrzymującej pożyczkę, odsetki od pożyczek udzielanych przez udziałowców nie stanowią kosztu uzyskania przychodu (NKUP). Od tej reguły są wyjątki.

Jeżeli na dzień wypłaty odsetek od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika wartość zadłużenia spółki wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów/akcji tej spółki, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, nie przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki. A nie przekroczy, jeśli w umowie strony postanowią, że  

Strony postanawiają, że w pierwszej kolejności spłacona zostanie kwota główna pożyczki, a następnie kwota odsetek.

Zgodnie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) pożyczki udzielane przez wspólnika/akcjonariusza spółce kapitałowej np. spółce z o.o., akcyjnej czy europejskiej, są zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).