Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Podnajem, schemat standardowy

Odsłony: 15769

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MMP wiąże się z optymalizacją zasobów w tym z wynajmem, wolnych powierzchni lokalowych. W takim wypadku warto rozważyć podnajem. Faktura VAT sprzedaży powierzchni dla podnajemcy, schemat standardowy. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Dla kontrahenta

200

Brutto

-

-

-

-

Netto

Księgujące

700-03

-

-

VAT ogółem

Księgujące

222-23

Warto pamiętać, że jeśli jest to usługa cyklicznie powtarza się, nr PKD powinien znaleźć się w KRS czy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta
[2] Do wyboru: brutto, VAT ogółem, netto, inne, przeksięgowanie zaliczki, VAT 23%, VAT 22%, VAT 8%, VAT 7%, VAT 5%, VAT 3%, VAT O%, VAT NP., VAT ZW

w górę