W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Podnajem, schemat standardowy

Odsłony: 15803

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MMP wiąże się z optymalizacją zasobów w tym z wynajmem, wolnych powierzchni lokalowych. W takim wypadku warto rozważyć podnajem. Faktura VAT sprzedaży powierzchni dla podnajemcy, schemat standardowy. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Dla kontrahenta

200

Brutto

-

-

-

-

Netto

Księgujące

700-03

-

-

VAT ogółem

Księgujące

222-23

Warto pamiętać, że jeśli jest to usługa cyklicznie powtarza się, nr PKD powinien znaleźć się w KRS czy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta
[2] Do wyboru: brutto, VAT ogółem, netto, inne, przeksięgowanie zaliczki, VAT 23%, VAT 22%, VAT 8%, VAT 7%, VAT 5%, VAT 3%, VAT O%, VAT NP., VAT ZW

w górę