Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ewidencja księgowa faktury VAT za paliwo, schemat standardowy

Odsłony: 15798

Od zakupów dokonanych po 1 lipca 2015 r. można odliczyć 50% VAT paliwa do samochodów (motocykli) wykorzystywanych do celów mieszanych. Reszta kosztu (tzn. kwota netto i nieodliczony VAT) ląduje w ciężar "zużycia materiałów i energii". 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Księgujące

300-01

Netto+VAT zaok. w gorę

-

-

Księgujące

300-01

VAT*50% zaok. w dół

-

-

-

-

Brutto

Dla kontrahenta

210

Księgujące

401-01

Netto+(VAT*50% zaok. w dół)

Księgujące

300-01

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód tylko na rzecz działalności gospodarczej, może odliczyć 100% VAT wydatków z nim związanych, ale:

w górę