W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Ewidencja księgowa faktury VAT za paliwo, schemat standardowy

Odsłony: 15827

Od zakupów dokonanych po 1 lipca 2015 r. można odliczyć 50% VAT paliwa do samochodów (motocykli) wykorzystywanych do celów mieszanych. Reszta kosztu (tzn. kwota netto i nieodliczony VAT) ląduje w ciężar "zużycia materiałów i energii". 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Księgujące

300-01

Netto+VAT zaok. w gorę

-

-

Księgujące

300-01

VAT*50% zaok. w dół

-

-

-

-

Brutto

Dla kontrahenta

210

Księgujące

401-01

Netto+(VAT*50% zaok. w dół)

Księgujące

300-01

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód tylko na rzecz działalności gospodarczej, może odliczyć 100% VAT wydatków z nim związanych, ale:

w górę