Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Podatki a spółka kapitałowa w organizacji

Odsłony: 15888

Ta przejściowa formą ustrojowa spółek kapitałowych to okres, w którym powinny być przeprowadzone czynności niezbędne do powstania spółki, m.in. powołanie organów spółki, wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, uzyskanie wpisu do KRS.

Art. 325 § 1 Ksh stanowi, że spółka kapitałowa może funkcjonować w tym stadium do 6 miesięcy. Spółka z o o. w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki (lub z chwilą objęcia wszystkich akcji w przypadku spółki akcyjnej).Prowadzenia w tym okresie działalności gospodarczej wynika z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 431 KC. Do spółek kapitałowych w organizacji stosowane są takie same zasady, jak w przypadku podatników będących osobami prawnymi tzn. są podatnikami podatku dochodowego. Mogą także zaliczać do kosztów wydatki poniesione w tym okresie.

Wydatki związane z zawarciem samej umowy spółki, na usługi prawnicze przy przygotowaniu umowy, opłaty notarialne obciążają jednak wspólników, a nie spółkę (ale NSA twierdzi,że są to koszty pośrednie).

Spółka na mocy art. 96 ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. ma prawo dokonywać pierwszych czynności już od momentu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dokonanie rejestracji uprawnia ją do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją. Przyjmując faktury w nazwie nabywcy podaje nazwę spółki bez numeru NIP. Po nadaniu NIP nabywcę wystawia notę korygującą, gdyż NIP na fakturze jest elementem obligatoryjnym.

    Źródła:
  1. Interpretacja podatkowa US Kraków-Podgórze z 10.05.2006 r.o sygn. akt: PD/423-2/06,
  2. Interpretacja podatkowa US w Ostrowcu Świętokrzyskim z 24.04.2006 r. o sygn. akt: PDII/4231/06.
  3. Interpretacja podatkowa US Kraków-Stare Miasto z 03.03.2005 r. o sygn. akt: PDP 423-3-05 BA.
w górę