Drukuj

ZUS'owska „ulga na start”, a składki jedynego udziałowca sp. z o.o.

Piotr Janulek
Odsłony: 2867

Ulga dla początkujących przedsiębiorców dotyczy wyłącznie osób fizycznych, rozpoczynających działalność gospodarczą. Zwalnia ona z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. do celów ZUS uważany jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą

i zgodnie z przepisami jest on zarówno osobą ubezpieczoną, jak i płatnikiem składek na własne ubezpieczenie bez możliwości skorzystania z tej ulgi. Powinien opłacać składki na ubezpieczenia z własnych środków. Przepisy dopuszczają możliwość, aby płatnikiem składek wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. była spółka. W takiej sytuacji spółka jako płatnik wykazuje za niego składki na ubezpieczenia i rozlicza je z ZUS. Dla wspólnika, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, równowartość opłaconych składek będzie stanowiła przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym.