Drukuj

50% kosztów? Nie dla każdego twórcy

Piotr Janulek
Odsłony: 12528

Od 1 stycznia 2018 r. KUP w wysokości 50% stosowane będą wyłącznie do działalności twórczej w zakresie

architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa, badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej, artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii, w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów, publicystycznej.Zmiana w ustawie podwyższa limit stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie.