Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Płaca minimalna i stawka godzinowa w 2018. PIT-12 PIT-40

Piotr Janulek
Odsłony: 16721

Od 1 stycznia 2018 roku pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie za pracę czeka kolejna podwyżka. Płaca minimalna wyniesie wtedy 2100 złotych.

To o 5% i jednocześnie o 100 złotych więcej niż obecnie. Z początkiem roku wzrośnie też minimalna stawka godzinowa z 13 do 13,70 zł dla określonych umów cywilnoprawnych. W związku z wycofaniem druków PIT-12 i PIT-40 pracodawca nie będzie mógł dokonać rozliczenia rocznego za swoich pracowników.

w górę