Drukuj

Badanie profilaktyczne

Piotr Janulek
Odsłony: 17643

Badania te przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę zgodnie z Załącznikiem nr 3a31 z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki

Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Każda nowa umowa o pracę, chociażby podpisywana z wielokrotnie zatrudnianym już pracownikiem, oznacza konieczność przeprowadzenia badań wstępnych, podobnie jak przy zmianie stanowiska w trakcie zatrudnienia, w warunkach wskazanych w art. 229 § 1 K.p. Ponadto, jeżeli pracownik chorował dłużej niż 30 dni, musi poddać się profilaktycznym badaniom kontrolnym (art. 229 § 2 K.p.).

dr Piotr Janulek
Interesuje się teorią wirtualizacji organizacji oraz modelami biznesu. W praktyce gospodarczej księgowy i wykładowca szkoleń z zakresu systemów informatycznych w tym w szczególności dotyczących rachunkowości.