Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Wypowiedzenie umowy o pracę na pół etatu

Piotr Janulek
Odsłony: 19934

Przy umowie o pracę na niepełny etat obowiązuje taki sam okres wypowiedzenia jak przy umowie na cały. Długość okresu wypowiedzenia umowy bezterminowej uzależniona jest od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Źródło: Kodeks Pracy Rozdz. 2. Art. 32-43

dr Piotr Janulek
Interesuje się teorią wirtualizacji organizacji oraz modelami biznesu. W praktyce gospodarczej księgowy i wykładowca szkoleń z zakresu systemów informatycznych w tym w szczególności dotyczących rachunkowości.

w górę