Drukuj

Składanie e-sprawozdań do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Piotr Janulek
w KRS
Poprawiono: 28 czerwiec 2022
Odsłony: 2860

Ten poradnik dla klientów klasy mikro (definicję jednostki mikro zawiera art. 3 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości) dotyczy przygotowania i wysłania do KRS sprawozdania finansowego. Z uwagi na klasę przedsiębiorców poniższe wyjaśnienia dorywczą sprawozdania finansowego w formie jak w załączniku nr 4 do Ustawy. Kolejność ma znaczenie.  

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej musi być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe (np. główną księgową) oraz kierownika jednostki bądź wszystkich członków organu kierującego jednostką. E-Sprawozdanie Finansowe można podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisem zaufanym ePUAP.

 1. Obowiązki Kancelarii Księgowej

  Do obowiązków kancelarii księgowej w ustawowych terminach należy przygotowanie następującego dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe z podpisem. Jest to plik EFS_[nazwaklienta]_[dataprzygowowaniapliku].xml.xades.
 2. Obowiązki Zgromadzenia Wspólników

  Do obowiązków Zgromadzenia Wspólników w ustawowych terminach należy przygotowanie następujących dokumentów: (1)uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty, (2) Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.
 3. Obowiązki Zarządu

  Do obowiązków Zarządu w ustawowych terminach należy umieszczenie podpisanego sprawozdania w Repozytorium Dokumentów Finansowych.
 4. Repozytorium

  a)Przechodzimy na stronę ekrs.ms.gov.pl jak na ilustracji 1.


  b) Logujemy się jak na ilustracji 2. jeśli robisz to pierwszy raz, zobacz artykuł: Tworzenie konta na ekrs...


  c) Przechodzimy do funkcji: Przygotowanie i składanie zgłoszeń jak na ilustracji 3.


  d) Dodajemy zgłoszenie jak na ilustracji 4 czyli podpisany elektronicznie pakiet sprawozdania .xml.xades, 2 skany uchwał


  e) Przechodzimy wszystkie kroki: Rejestracji nowego zgłoszenia jak na ilustracji 5 wpierw wyszukując jednostkę w KRS jak na ilustracji 5.


  f)  W kroku 2. nazywamy robocze zgłoszenie (np. Roczne sprawozdanie finansowe za 20xx), wybieramy rodzaj zgłoszenia (składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych) jak na ilustracji 6.


  g) Nadal w kroku 2. dodajemy wymagane dokumenty jak na ilustracji 7.

  h) Mail "Powiadomienie o umieszczeniu dokumentów w Repozytorium" wieńczy proces.