Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

JPK

Data
25.09.2021

Opis

JPK_VAT przekazywany co miesiąc bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Pozostałe struktury przekazuje się do US na jego prośbę.
w górę