Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego "minimalnym wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

VAT 9M+ ewentualna wpłata

Data
25.07.2019

Opis

Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.
w górę