Dotyczy wyłącznie małych podatników oraz rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził samodzielnie działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Prosto, jasno, przejrzyście

Redakcja
Odsłony: 16033

Te projekty internetowe, które są skierowane na proste procesy: ryczałt, książka przychodów i rozchodów itd. 'kalkulują' należności, wiążąc ilość przekazywanych dokumentów z opłatą za ich rozliczanie. Niewiele z nich kierowanych jest do podmiotów prawa bilansowego, do rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Przyczyna jest fundamentalna: w pełnej księgowości - kalkulacja i rachunki - są procesem wtórnym: strategiczne i pierwszoplanowe znaczenie ma natomiast decyzja kierownika jednostki w zakresie planu kosztów, wyceny aktywów oraz inwestycji. Dlatego najważniejsza jest informacja i wgląd w czytelnie i tabelarycznie przedstawione dane (będące najczęściej rejestrami na potrzeby podatkowe, księgowe, płacowe itd.).

Przedsiębiorcy, którzy generują różną w skali roku miesięczną ilość dokumentów, mają zatem kiepski wybór: albo decydowanie się na najtańsze biuro, albo zobowiązać się o wnoszenia różnych opłat, raz większych, raz mniejszych. Mając zatem wybór, radzimy przedsiębiorcom jedno: (1)znajdźcie takie biuro rachunkowe, które operuje na takiej skali, że stać je zaproponować opłatę niezależną od ilości generowanych dokumentów. (2) znajdźcie takie biuro rachunkowe, które daje zdalny wgląd w dokumentację, aby Wasze decyzje były kompletne a outsourcowane procesy kontrolowane. Dlatego Księgowy Internetowy!

w górę