Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Prosto, jasno, przejrzyście

Redakcja
Odsłony: 16358

Te projekty internetowe, które są skierowane na proste procesy: ryczałt, książka przychodów i rozchodów itd. 'kalkulują' należności, wiążąc ilość przekazywanych dokumentów z opłatą za ich rozliczanie. Niewiele z nich kierowanych jest do podmiotów prawa bilansowego, do rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Przyczyna jest fundamentalna: w pełnej księgowości - kalkulacja i rachunki - są procesem wtórnym: strategiczne i pierwszoplanowe znaczenie ma natomiast decyzja kierownika jednostki w zakresie planu kosztów, wyceny aktywów oraz inwestycji. Dlatego najważniejsza jest informacja i wgląd w czytelnie i tabelarycznie przedstawione dane (będące najczęściej rejestrami na potrzeby podatkowe, księgowe, płacowe itd.).

Przedsiębiorcy, którzy generują różną w skali roku miesięczną ilość dokumentów, mają zatem kiepski wybór: albo decydowanie się na najtańsze biuro, albo zobowiązać się o wnoszenia różnych opłat, raz większych, raz mniejszych. Mając zatem wybór, radzimy przedsiębiorcom jedno: (1)znajdźcie takie biuro rachunkowe, które operuje na takiej skali, że stać je zaproponować opłatę niezależną od ilości generowanych dokumentów. (2) znajdźcie takie biuro rachunkowe, które daje zdalny wgląd w dokumentację, aby Wasze decyzje były kompletne a outsourcowane procesy kontrolowane. Dlatego Księgowy Internetowy!

w górę