Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

W co wierzymy

Redakcja
Poprawiono: 02 styczeń 2018
Utworzono: 31 grudzień 2017
Odsłony: 16134

Na rynku bez liku jest programów webowych, które dają możliwość zdalnego prowadzenia rachunkowości w firmie. Te systemy mają jedną słabość. Zamiast wyręczyć nas, byśmy mogli zająć się biznesem, zabierają czas. Z pewnością, systemy mają więcej zalet niż wad, jednak w polskiej rzeczywistości potrzebujemy rady kogoś, kto osobiście poprowadzi nas przez gąszcz ciągle zmieniających się przepisów.

Dlatego stworzyliśmy nasza Kancelarię. Nie pomagamy. To my prowadzimy całą Twoją buchalterię, Ty masz do rejestrów dostęp on-line. Korzyści?

Pan Franciszek zastanawia się, czy aby na pewno zgłoszona do ubezpieczeń pracownica nie zataiła przed nim faktu, że w trakcie rozpoczęcia pracy miała decyzję o nadaniu emerytury. W poprzedniej kancelarii, trzeba było jechać i szperać w archiwach. Teraz robi to sam. Loguje się do serwisu ksiegowy-internetowy.pl, znajduje na swoim kalendarzu pracowniczym, poszukiwany dokument ZUS-ZUA i widzi: kancelaria księgowy-internetowy.pl, pobrała od pracownicy PIT2 oraz zgodnie z nim zgłosiła pracownicę kodem z kodem 01 10 10, a wiec jako emerytkę.
w górę