Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Wynagrodzenia w ćwiczeniach

Zadania z obliczania wynagrodzeń z rozwiązaniami

Książka adresowana do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu. Może być pomocna dla osób zajmujących się zawodowo HR, pośrednictwem pracy czy doradztwem personalnym oraz świadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie. Podręcznik przygotowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i obejmuje szereg ćwiczeń praktycznych. Książka do bólu praktyczna.

Na temat! Świetnie, widzę teraz skąd się biorą poszczególne elementy płacy! Nie da sie tego prościej opisać, wszystkie obliczenia widać jak na dłoni! To opinie czytelników.

Wynagrodzenia za wykonaną pracę to pojęcie wywodzące się z prawa pracy. Wg. Kp wynagrodzeniem są wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna (Art. 183c § 2.). To świadczenie okresowe w zamian za pracę, odpowiednie do jej rodzaju, ilości i jakości. Na wynagrodzenie musi składać się płaca oraz opcjonalnie elementy pozapłacowe. Płaca to zatem pojecie węższe, a wynagrodzenie szersze. Wynagrodzenie dla pracownika to wypłata, ale dla pracodawcy to dodatkowe koszty - ubezpieczenia, podatki czy składki na fundusze.

E-podręcznik. Autor zdecydował, że to bedzie najlepsza forma przekazu w tak szybko zmieniającym się środowisku.

O wynagrodzeniu można również wywodzić z prawa cywilnego i administracyjnego. Jednak tak kształtowane zasady pracy nie podlegają ochronie przez Kp. Z tytułu wykonania zlecenia (tzn. starannego wykonania tego zlecenia) za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (Kc, art.735).

54 list płac, większość konfiguracji, nietypowe przypadki! 

Zasady terminu wypłacania wynagrodzenia, minimalnego pułapu wynagrodzenia z zachowaniem zasad dowolności zawierania umów oraz współżycia społecznego, mogą być określone dowolnie, zgodnie z umową (np. wynagrodzenie będzie wypłacane w ratach). Jednak i tutaj mamy do czynienia ze składkami na ubezpieczenia, kosztami własnymi zlecenia czy zaliczką na podatek.

Autor jest przekonany, że czytelnik pozna zasady obliczeń wynagrodzeń oraz zdobędzie pewność, że niezależnie w jakim środowisku informatycznym przyjdzie mu pracować, zrozumie zasady wynagrodzeń. Gdy przyjmujemy do pracy, warto zamiast - prowadzać nowicjusza na miejsce pracy - pokazać mu wpierw cały zakład: wszystkie hale, składy i magazyny. Nie chodzi przy tym o szczegółowe omówienie sensu każdej maszyny, ale o to by zdobył ogólny ogląd w środowisko, w którym przyjdzie mu pracować. Podobny jest również cel tego podręcznika. Koncentruje się na wynagrodzeniu z rozmaitych tytułów prawnych, a zagadnienia kadrowe potraktowane są śladowo i podręcznik nie ma ambicji ich systematyzować. 

Spis treści

  • 6-17 Nawiązanie stosunku pracy, harmonogram czasu pracy, normy pracy, prawo pracy.
  • 18-31 Lista płac, ubezpieczenia społeczne, składki, FGŚP, KUP,zdrowotne, ZUS, Fundusz Pracy, dzieło autorskie.
  • 32-43 Wynagrodzenie za czas nieprzepracowany, ekwiwalent za urlop, odszkodowania.
  • 44-61 Chorobowe, podstawa do chorobowego. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • 62 Podatek dochodowy, umowy cywilno-prawne. Zbieg tytułów do ubezpieczeń. Pełnomocnictwa do rozliczania wynagrodzeń.

 

Jak to wygląda? Czy łatwo się ją czyta?

Wynagrodzenia w ćwiczeniach-ebook

Szczegóły
12-28-2017
Wazny do 01-26-2018
Ilość 2000
Mozna zamawiac do 12-29-2025
Cena 58.79zł
Opiekun produktu Piotr Janulek
Wydawnictwo Wydawnictwo Akademia Nauki
Seria ABC Przedsiębiorczości
58.79zł 2000
w górę