W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

E-booki

Zadania z obliczania wynagrodzeń z rozwiązaniami

Książka adresowana do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

54 list płac, większość konfiguracji, nietypowe przypadki! 

Gdy przyjmujemy do pracy, warto zamiast - prowadzać nowicjusza na miejsce pracy - pokazać mu wpierw cały zakład: wszystkie hale, składy i magazyny. Nie chodzi przy tym o szczegółowe omówienie sensu każdej maszyny, ale o to by zdobył ogólny ogląd w środowisko, w którym przyjdzie mu pracować. Podobny jest również cel tego podręcznika. Koncentruje się na wynagrodzeniu z rozmaitych tytułów prawnych, a zagadnienia kadrowe potraktowane są śladowo i podręcznik nie ma ambicji ich systematyzować.

E-podręcznik. Autor zdecydował, że to bedzie najlepsza forma przekazu w tak szybko zmieniającym się środowisku.

Cennik od 12-28-2017
Wazny do 01-26-2018
Mozna zamawiac do 12-29-2025
Ilość 2000
Cena 58.79zł
58.79zł 2000
w górę