Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

E-booki

Zadania z obliczania wynagrodzeń z rozwiązaniami

Książka adresowana do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-placowych oraz osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu.

54 list płac, większość konfiguracji, nietypowe przypadki! 

Gdy przyjmujemy do pracy, warto zamiast - prowadzać nowicjusza na miejsce pracy - pokazać mu wpierw cały zakład: wszystkie hale, składy i magazyny. Nie chodzi przy tym o szczegółowe omówienie sensu każdej maszyny, ale o to by zdobył ogólny ogląd w środowisko, w którym przyjdzie mu pracować. Podobny jest również cel tego podręcznika. Koncentruje się na wynagrodzeniu z rozmaitych tytułów prawnych, a zagadnienia kadrowe potraktowane są śladowo i podręcznik nie ma ambicji ich systematyzować.

E-podręcznik. Autor zdecydował, że to bedzie najlepsza forma przekazu w tak szybko zmieniającym się środowisku.

Cennik od 12-28-2017
Wazny do 01-26-2018
Mozna zamawiac do 12-29-2025
Ilość 2000
Cena 58.79zł
58.79zł 2000
w górę