Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego "minimalnym wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

Piotr Janulek
Poprawiono: 30 czerwiec 2020
Odsłony: 1267

Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużono o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych.

Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

w górę