W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Teraz subwencje PFR

Piotr Janulek
Poprawiono: 05 maj 2020
Odsłony: 1165

Teraz subwencje PFR, których wniosek wypełnijcie wniosek nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe po wysłaniu deklaracji.

Nasza rada: jeśli Twoje spadki obrotów powstały po 15 marca złóż wniosek 29 kwietnia. Jeśli spodziewasz się dalszych spadków w maju, złóż kolejny wniosek końcem maja.

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów/przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Maksymalne dofinansowanie dla mikrofirm to 324 tys. PLN (średnio ok. 70-90 tys. PLN) na 3 lata.

w górę