Drukuj

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Piotr Janulek
Poprawiono: 05 maj 2020
Odsłony: 1308
Proste: wypełnij e-wniosek i dołącz umowę w niezmienionej formie, którą wcześniej pobrałaś w formie pdf. Potem podpisujesz Epuapem i wysyłasz.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Pocztą tradycyjną: wnisek plus 3x umowa podpisana. 

Pożyczka z PUP podlega umorzeniu wnioskiem w linku https://cieszyn.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka (wnisek jest pod umową). Pamiętajcie: PO 3 miesiącach od dostania pożyczki, a macie na to 14 dni. Pilnujcie tego.