Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Odroczenie obowiązku PIT4 za marzec i kwiecień 2020

Piotr Janulek
Poprawiono: 30 marzec 2020
Odsłony: 1494

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r..

w górę