Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.

ZUS ZWUA

Data
02.08.2020

Opis

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Obowiązkiem płatnika składek jest przekazanie do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczeń. Jeśli z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę z dniem 31 grudnia płatnik składek zobowiązany jest wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń z dniem 1 stycznia.
w górę