Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

ZUS, składki i deklaracje

Data
15.06.2021
Lokalizacja

Opis

Płatnik zatrudniający pracowników zgodnie z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przesyła w tym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc.

Informacje o lokalizacji

Głęboka 28/1, Cieszyn, Polska

Kraj
Polska
Region
śląskie
Miasto
Cieszyn 43-400
Ulica
28 Głęboka
w górę