Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Przekazanie sprawozdania finansowego do US

Data
10.06.2021

Opis

W Dzienniku Ustaw z 3 października 2014 r., pod poz. 1328, opublikowano ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. Nowela wprowadziła zmiany: "kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie (do 10 dni od daty jego zatwierdzenia tzn 6 miesiąca od dnia bilansowego) właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (minimum 175 PLN)"
w górę