Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zarząd dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zarachowanie zaokrągleń VAT

Data
20.05.2022
Lokalizacja

Opis

Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Informacje o lokalizacji

Głęboka 28/1, Cieszyn, Polska

Kraj
Polska
Region
śląskie
Miasto
Cieszyn 43-400
Ulica
28 Głęboka
w górę