Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego "minimalnym wynagrodzeniem", jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji.

Koniec inwentaryzacji

Data
15.01.2022

Opis

Ustawowe, ostateczne zakończanie inwentaryzacji składników aktywów- z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych,produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 (Rozdział 3 Inwentaryzacja Art. 26.).
w górę