Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

INTRASTAT

Data
10.06.2021
Lokalizacja

Opis

Przedsiębiorcy handlujący z krajami UE składają deklarację statystyczną INTRASTAT. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy deklaracja INTRASTAT.

Informacje o lokalizacji

Głęboka 28/1, Cieszyn, Polska

Kraj
Polska
Region
śląskie
Miasto
Cieszyn 43-400
Ulica
28 Głęboka
w górę