Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.

Podatek od nieruchomości III rata

Data
15.09.2019 8:30 - 8:45

Opis

Podatek od nieruchomości płacą zarówno osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także są posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.
w górę