Należy sporządzić PK obrotu czytnikiem dajmy na to "Pocard", który przecież nie jest wpływem gotówki.

Złoznie do US sprawozdania finansowego

Data
30.06.2020

Opis

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwał w US przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).
w górę