Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

CIT z udziałów w zysku

Data
07.05.2021
Lokalizacja

Opis

Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego od wpłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z udziałów w zysku.

Informacje o lokalizacji

Głęboka 28/1, Cieszyn, Polska

Kraj
Polska
Region
śląskie
Miasto
Cieszyn 43-400
Ulica
28 Głęboka
w górę