Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

VAT UE

Data
25.01.2022

Opis

informację VAT UE należy złożyć do urzędu tylko wtedy, kiedy w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług.
w górę