Należy sporządzić PK obrotu czytnikiem dajmy na to "Pocard", który przecież nie jest wpływem gotówki.

Nowa matryca VAT

Data
01.07.2020 6:45 - 7:00

Opis

Zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych, związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT. Z nową matrycą stawek VAT związana jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). WIS zawiera opis towaru lub usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich jednoznaczną klasyfikację według kodu nomenklatury scalonej (CN) / PKWiU 2015 oraz stawki VAT.
w górę