Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Podatek leśny

Data
15.06.2021
Lokalizacja

Opis

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.

Informacje o lokalizacji

Głęboka 28/1, Cieszyn, Polska

Kraj
Polska
Region
śląskie
Miasto
Cieszyn 43-400
Ulica
28 Głęboka
w górę