Należy sporządzić PK obrotu czytnikiem dajmy na to "Pocard", który przecież nie jest wpływem gotówki.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Data
30.06.2020

Opis

Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zarząd dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego
w górę