Nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zarząd dokonuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego

loader
w górę