W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Aktualności

UPL-1 za pomocą Profilu Zaufanego

24
Lut
Redaktor Piotr Janulek

Jeżeli przedsiębiorstwo np. Prosta Spółka Akcyjna chce powierzyć wysyłkę deklaracji... Prezesowi, księgowemu, komukolwiek, powinno ich do tego upoważnić. Właściwym formularzem nadania pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji jest UPL-1. Link do formularza online powyżej.

Jak obliczyć ile pracodawca ma mi wypłacić za urlop za 2021?

25
Sty

Algorytm: Brutto podzielić na współczynnik= B/W
B/W:8h=Eza1h (kwota ekwiwalentu przypadająca za 1h dnia wolnego)
I teraz pytanie? ile dni do wypłacenia? Załóżmy, że to 5 dni, zatem  to 5*8h=40h 40*Eza1h=> Wynagrodzenie (czyli w tym przypadku za 5 dni niewykorzystanego urlopu).
W 2021 roku współczynnik za niewykorzystany urlop wynosił 21 [365 dni roku - (52 niedziele + 9 świąt + 52 dni wolne)] = 252 dni; 252 dni : 12 = 21

w górę