Drobne kwoty wynikające z zaokrągleń VAT jednostka zalicza do przychodów podatkowych bądź kosztów uzyskania przychodów.

Aktualności

ZUS'owska „ulga na start”, a składki jedynego udziałowca sp. z o.o.

31
Lip

Ulga dla początkujących przedsiębiorców dotyczy wyłącznie osób fizycznych, rozpoczynających działalność gospodarczą. Zwalnia ona z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy. Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. do celów ZUS uważany jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Czytaj więcej...

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

Dalej...

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Dalej...
w górę