Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają wyącznie marszałkowi województwa wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości nalenych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia 2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Aktualności

Od 1 lipca koniec z VAT 7. Nadchodzi JPK_VAT

19
Mar

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT wchodzą w życie już za niecały miesiąc – dla dużych firm od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca dla pozostałych.

Czytaj więcej...

W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dalej...

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Dalej...
w górę