Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w Ustawie lasy, z wyjątkiem zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna w terminie do dnia 15 stycznia.

Aktualności w czasie epidemii:(

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro

17
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Na stronie PUP znajduje się kalkulator osobno dla wyliczeń pracowników z umowy o pracę, a osobno dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej...

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

06
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Proste: wypełnij e-wniosek i dołącz umowę w niezmienionej formie, którą wcześniej pobrałaś w formie pdf. Potem podpisujesz Epuapem i wysyłasz.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

Czytaj więcej...

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach CP

01
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 080 zł. Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o rozłożenie kwoty podatku z deklaracji VAT oraz kwoty CIT

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga

Czytaj więcej...

Ulga w PCC

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony został przez Sejm RP. Tam m.in zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odroczenie obowiązku PIT4 za marzec i kwiecień 2020

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

Czytaj więcej...

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem od ZUS

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do ZUS!

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub zobowiązania wobec ZUS, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy wypełniając wniosek jak w linkach.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca koniec z VAT 7. Nadchodzi JPK_VAT

19
Mar

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT wchodzą w życie już za niecały miesiąc – dla dużych firm od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca dla pozostałych.

Czytaj więcej...

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dalej...

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Dalej...
w górę