W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1.
Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

Aktualności

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro

17
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Na stronie PUP znajduje się kalkulator osobno dla wyliczeń pracowników z umowy o pracę, a osobno dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej...

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

06
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Proste: wypełnij e-wniosek i dołącz umowę w niezmienionej formie, którą wcześniej pobrałaś w formie pdf. Potem podpisujesz Epuapem i wysyłasz.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

Czytaj więcej...

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach CP

01
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 080 zł. Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o rozłożenie kwoty podatku z deklaracji VAT oraz kwoty CIT

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga

Czytaj więcej...

Ulga w PCC

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony został przez Sejm RP. Tam m.in zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odroczenie obowiązku PIT4 za marzec i kwiecień 2020

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

Czytaj więcej...

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem od ZUS

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do ZUS!

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub zobowiązania wobec ZUS, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy wypełniając wniosek jak w linkach.

Czytaj więcej...

Od 1 lipca koniec z VAT 7. Nadchodzi JPK_VAT

19
Mar

Przepisy dotyczące nowego JPK_VAT wchodzą w życie już za niecały miesiąc – dla dużych firm od 1 kwietnia 2020 r. oraz od 1 lipca dla pozostałych.

Czytaj więcej...

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dalej...

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Dalej...
w górę