Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).

Aktualności

Pomoc dla wybranych branż

05
Sty
Redaktor Piotr Janulek

Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy z niżej wymienionych branż (liczy się, przedmiot przeważającej działalności) przedsiębiorcy. 

Czytaj więcej...

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro

17
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Na stronie PUP znajduje się kalkulator osobno dla wyliczeń pracowników z umowy o pracę, a osobno dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej...

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

06
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Proste: wypełnij e-wniosek i dołącz umowę w niezmienionej formie, którą wcześniej pobrałaś w formie pdf. Potem podpisujesz Epuapem i wysyłasz.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

Czytaj więcej...

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach CP

01
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 080 zł. Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o rozłożenie kwoty podatku z deklaracji VAT oraz kwoty CIT

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga

Czytaj więcej...

Ulga w PCC

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony został przez Sejm RP. Tam m.in zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odroczenie obowiązku PIT4 za marzec i kwiecień 2020

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

Czytaj więcej...

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem od ZUS

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do ZUS!

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub zobowiązania wobec ZUS, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy wypełniając wniosek jak w linkach.

Czytaj więcej...

Kody towarów w JPK prezentowane za pomocą symboli

01
Kwi

Nowy schemat pliku JPK będzie zawierał grupy towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) i odpowiednie opisanie oznaczeniami od 01 do 13. Żródło: Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988)

Czytaj więcej...

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dalej...

Poniższe serwisy zapewniają informacje o firmach i instytucjach zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim (i nie tylko):

Dalej...
w górę