Składają jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Aktualności

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla mikro

17
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Na stronie PUP znajduje się kalkulator osobno dla wyliczeń pracowników z umowy o pracę, a osobno dla zleceniobiorców.
Czytaj więcej...

Pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

06
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Proste: wypełnij e-wniosek i dołącz umowę w niezmienionej formie, którą wcześniej pobrałaś w formie pdf. Potem podpisujesz Epuapem i wysyłasz.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

Czytaj więcej...

Postojowe dla samozatrudnionych i pracujących na umowach CP

01
Kwi
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2 080 zł. Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o rozłożenie kwoty podatku z deklaracji VAT oraz kwoty CIT

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do US, tylko osobiście lub przez pełnomocnika. Na szczęście on-line

Rozłożenie należności podatkowych na raty to ulga

Czytaj więcej...

Ulga w PCC

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony został przez Sejm RP. Tam m.in zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odroczenie obowiązku PIT4 za marzec i kwiecień 2020

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek

Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

Czytaj więcej...

Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem od ZUS

30
Mar
Redaktor Piotr Janulek
Konieczny wniosek do ZUS!

Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub zobowiązania wobec ZUS, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy wypełniając wniosek jak w linkach.

Czytaj więcej...

Kody towarów w JPK prezentowane za pomocą symboli

01
Kwi

Nowy schemat pliku JPK będzie zawierał grupy towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) i odpowiednie opisanie oznaczeniami od 01 do 13. Żródło: Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988)

Czytaj więcej...

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
W października 2019 r. weszły w życie przepisy rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.) dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dalej...

Poniższe serwisy zapewniają informacje o firmach i instytucjach zarejestrowanych w powiecie cieszyńskim (i nie tylko):

Dalej...
w górę