Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną.

Aktualności

Księgowość w spółkach z o.o.

27
Kwi

30 godzinne webinarium (kurs internetowy, synchroniczny, zaświadczenie MEN, skype, przechwycenie pulpitu).

Czytaj więcej...

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

Dalej...

Jak stanowi art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Dalej...
w górę