Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.

Od 15 marca bilans do KRS tylko w formie elektronicznej

Odsłony: 455

Co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki​ będzie podpisywać: Roczne sprawozdanie finansowe oraz Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego​.​ ​Teraz jak?

  1. Należy posiadać e-podpis lub gratisowy ePUAP. Wszystkie instrukcje ​do tworzenia ePUAP ​są tutaj: https://pz.gov.pl/pz/registe
  2. ​​Dokumenty​ ​ zeskanować​.
  3. Utworzyć konto ​na samym dole strony: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna
  4. Wejść na https://ekrs.ms.gov.pl/ pzreść do okienka:​ ​Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych​ i wgrać skany zgodnie ze wskazówkami.​
  5. Popisać jak w pkt. 1 ​

Bez zmian: Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.​ ​Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych opisano na stronie www.ekrs.ms.gov.pl/

w górę