Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.

Podnajem, schemat standardowy

Odsłony: 10347

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MMP wiąże się z optymalizacją zasobów w tym z wynajmem, wolnych powierzchni lokalowych. W takim wypadku warto rozważyć podnajem. Faktura VAT sprzedaży powierzchni dla podnajemcy, schemat standardowy. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Dla kontrahenta

200

Brutto

-

-

-

-

Netto

Księgujące

700-03

-

-

VAT ogółem

Księgujące

222-23

Warto pamiętać, że jeśli jest to usługa cyklicznie powtarza się, nr PKD powinien znaleźć się w KRS czy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta
[2] Do wyboru: brutto, VAT ogółem, netto, inne, przeksięgowanie zaliczki, VAT 23%, VAT 22%, VAT 8%, VAT 7%, VAT 5%, VAT 3%, VAT O%, VAT NP., VAT ZW

w górę