Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Podnajem, schemat standardowy

Odsłony: 1419

Prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze MMP wiąże się z optymalizacją zasobów w tym z wynajmem, wolnych powierzchni lokalowych. W takim wypadku warto rozważyć podnajem. Faktura VAT sprzedaży powierzchni dla podnajemcy, schemat standardowy. 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Dla kontrahenta

200

Brutto

-

-

-

-

Netto

Księgujące

700-03

-

-

VAT ogółem

Księgujące

222-23

Warto pamiętać, że jeśli jest to usługa cyklicznie powtarza się, nr PKD powinien znaleźć się w KRS czy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 


[1] Do wyboru: brak, księgujące, dla kontrahenta, dla reprezentanta
[2] Do wyboru: brutto, VAT ogółem, netto, inne, przeksięgowanie zaliczki, VAT 23%, VAT 22%, VAT 8%, VAT 7%, VAT 5%, VAT 3%, VAT O%, VAT NP., VAT ZW

w górę