Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Ewidencja księgowa faktury VAT za paliwo, schemat standardowy

Odsłony: 1424

Od zakupów dokonanych po 1 lipca 2015 r. można odliczyć 50% VAT paliwa do samochodów (motocykli) wykorzystywanych do celów mieszanych. Reszta kosztu (tzn. kwota netto i nieodliczony VAT) ląduje w ciężar "zużycia materiałów i energii". 

Typ konta WN[1]

WN

Kwota[2]

Typ konta WN1

MA

Księgujące

300-01

Netto+VAT zaok. w gorę

-

-

Księgujące

300-01

VAT*50% zaok. w dół

-

-

-

-

Brutto

Dla kontrahenta

210

Księgujące

401-01

Netto+(VAT*50% zaok. w dół)

Księgujące

300-01

W przypadku, gdy przedsiębiorca wykorzystuje samochód tylko na rzecz działalności gospodarczej, może odliczyć 100% VAT wydatków z nim związanych, ale:

w górę