Podatnik nie będący czynnym podatnikiem VAT nalicza według krajowej stawki podatek VAT na fakturę wewnętrzną. Nie będzie miał jednak możliwości odliczenia VAT i będzie musiał odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Termin zapłaty upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług. Oprócz uiszczenia zapłaty w podanym terminie nievatowiec musi również złożyć deklarację VAT-9M, z której to właśnie będzie wynikać VAT należny do zapłaty w US. Po zapłaceniu wartość faktury oraz podatku VAT(czyli kwota brutto) nievatowiec może w całości ująć w kosztach.
Podczas importu usług, którego podstawę stanowi art. 28b ustawy o VAT nievatowiec ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Rejestracji dokonuje na druku VAT-R, gdzie wybiera rejestrację dla celów VAT-UE dla podmiotów nie podlegających obowiązkowej rejestracji VAT. Po rejestracji podatnik nie musi składać deklaracji VAT-UE bowiem nie wykazuje się na niej transakcji dotyczących importu usług.

Prosto, jasno, przejrzyście

Redakcja
Odsłony: 10461

Te projekty internetowe, które są skierowane na proste procesy: ryczałt, książka przychodów i rozchodów itd. 'kalkulują' należności, wiążąc ilość przekazywanych dokumentów z opłatą za ich rozliczanie. Niewiele z nich kierowanych jest do podmiotów prawa bilansowego, do rozliczających się na zasadach pełnej księgowości. Przyczyna jest fundamentalna: w pełnej księgowości - kalkulacja i rachunki - są procesem wtórnym: strategiczne i pierwszoplanowe znaczenie ma natomiast decyzja kierownika jednostki w zakresie planu kosztów, wyceny aktywów oraz inwestycji. Dlatego najważniejsza jest informacja i wgląd w czytelnie i tabelarycznie przedstawione dane (będące najczęściej rejestrami na potrzeby podatkowe, księgowe, płacowe itd.).

Przedsiębiorcy, którzy generują różną w skali roku miesięczną ilość dokumentów, mają zatem kiepski wybór: albo decydowanie się na najtańsze biuro, albo zobowiązać się o wnoszenia różnych opłat, raz większych, raz mniejszych. Mając zatem wybór, radzimy przedsiębiorcom jedno: (1)znajdźcie takie biuro rachunkowe, które operuje na takiej skali, że stać je zaproponować opłatę niezależną od ilości generowanych dokumentów. (2) znajdźcie takie biuro rachunkowe, które daje zdalny wgląd w dokumentację, aby Wasze decyzje były kompletne a outsourcowane procesy kontrolowane. Dlatego Księgowy Internetowy!

w górę