Pracodawca zatrudniający 30 pracowników (etaty), oraz osiągający wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 6% powinien przesłać informację roczną INF-2 do PFRON. Natomiast pracodawca dokonujący wpłat na PFRON na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2013 r., poz. 32) z określonych przepisami ustawy o rehabilitacji tytułów powinien przekazać także deklarację roczną (DEK-R) do dnia 20 stycznia roku następnego.

Polityka prywatności

Redakcja
Odsłony: 36
    Definicje:
  • Serwis – rozumie się przez to Serwis internetowy www.ksiegowy-internetowy.pl dostępny także pod adresami:
  • Właściciel – właścicielem Serwisu jest  Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul.Głęboka 28/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365612.

Bez zgody właściciela Serwisu, właściciela praw autorskich i zarazem ich wydawcy w Internecie treść serwisu internetowego może być kopiowana na zasadach: Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Jednak koncepcja serwisu, szata graficzna, należą do właściciela Serwisu, zastrzeżone. Aby otrzymać więcej informacji lub w sprawach technicznych prosimy pisać. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść zewnętrznych linków.

Pewne prawa zastrzeżone przez ich właścicieli, w tym między innymi do znaków i marek.

Regulamin Serwsu...

w górę